Ziyaretçi Defteri
Etkinliklerimiz
Resim Galerisi
ana menü

HEMŞİRELİK

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

EBE YARDIMCILIĞI

 

HEMŞİRE YARDIMCISI 

Hemşirelik yardımcılığı programına ortaokul TEOG sınavına göre, tercih ve yerleştirme sistemiyle doğrudan öğrenci alınır. Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte hemşirelik alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler. 

Hemşirelik yardımcılığı programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “hemşire yardımcısı” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde hemşirelik bölümleri için ayrıca ek puan verilmektedir. 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır. 

İSTİHDAM ALANLARI 

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır. 

GÖREVLERİ 

a) Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar. 

b) Hastanın yatağını yapar. 

c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder. 

ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir. 

d) Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder. 

e) Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir. 

f) Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder. 

g) Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder. 

ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder. 

h) Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir. 

ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir. 

i) Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır. 

j) Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur 

k) Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar. 

l) Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder. 

m) Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir. 

n) Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder. 

o) Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder. 

ö) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir. 

p) Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular. 

r) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar. 

s) Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

 

EBE YARDIMCILISI 

( 22 Mayıs 2014 sayılı resmi gazete 29007) 

Ebe Yardımcısı programına ortaokul TEOG sınavına göre, tercih ve yerleştirme sistemiyle doğrudan öğrenci alınır. Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte ebe yardımcısı alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler. 

Ebe Yardımcısı yardımcılığın programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “ebe yardımcısı” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde Ebe ve Hemşirelik bölümleri için ek puan verilmektedir. 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınav geçiş hakları bulunmaktadır. İSTİHDAM ALANLARI 

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır. 

GÖREVLERİ 

a) Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder. 

b) Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder. 

c) Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar. 

ç) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur. 

d) Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur. 

e) Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir. 

f) Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder. 

g) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir. 

ğ) Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder. 

h) Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder. 

ı) Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır. 

i) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar

Ayın Öğrencisi

ayın öğrencisi
Mehmet ASLAN
10/B
günün sözü
Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık. (Terry)
Copyright © CemSima Bilişim & Tasarım